TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thêm 1 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp

Ngày  26/10/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sỹ đã bảo......

Thành quả 10 năm đề án giống: Bài 6 - Phát triển giống cây lấy gỗ mọc nhanh

Phát triển giống cây lấy gỗ phục vụ kinh tế lâm nghiệp theo hướng sản xuất gỗ......

TIN KHÁC