SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Book

Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu (tập 3)

Hà Huy Thịnh, Lê Đình Khả, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Thị Mai và Trần Hồ Quang

2023

Book

Lai giống cây rừng

GS.TS. Lê Đình Khả

2023

Book

Bảo tồn nguồn gen cây rừng

PTS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

1997

Book

Kết quả nghiên cứu khoa học về Chọn giống cây rừng (tập 1)

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng

1995