THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Lai giống cây rừng
Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả
Năm xuất bản: 2006
Giới thiệu sách

Cuốn sách này là một cố gắng đầu tiên cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh sản của cây thân gỗ làm cơ sở cho lai giống, đặc điểm của giống lai và kỹ thuật lai giống, khảo nghiệm giống và nhân giống các giống lai cây rừng, cũng như một số kết quả nghiên cứu về sử dụng giống lai tự nhiên và lai tạo giống mới cho các loài cây rừng ở Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, dự án SAREC về Lâm nghiệp của Thụy Điển, các dự án ACIAR về Lâm nghiệp của Australia. Đây là một tài liệu tham khảo cho các nhà chuyên môn, các nghiên cứu sinh và sinh viên ngành Lâm nghiệp và cho những ai quan tâm đến lĩnh vực lai giống cây rừng.