Cây giống trồng rừng

Cung cấp cây giống Mắc ca với năng suất, chất lượng cao

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp nhận cung cấp Cây giống Mắc ca. Tiêu chuẩn......

Cung cấp Cây giống Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lá liềm phục vụ trồng rừng

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống......

Cung cấp Cây giống các loài Bạch đàn trồng rừng

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Bạch đàn urô......