Đào tạo, tập huấn

Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nhân giống vô tính, kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật xây dựng rừng giống vườn giống, ...

09-03-2019

Từ những năm 2000, song song với công tác chuyển giao giống gốc và quy trình nhân giống, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (trước kia là Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng) đã mở rất nhiều khóa đào tạo, tập huấn cho hàng trăm cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên tại các đơn vị sản xuất Lâm nghiệp về kỹ thuật nhân giống vô tính, kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật xây dựng rừng giống vườn giống, ...