THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Viện liên tục chủ trì & thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, về cải thiện giống cây rừng, bảo tồn nguồn gen cây rừng & công nghệ sinh học.

- Chọn lọc được các xuất xứ thích hợp cho từng vùng sản xuất lâm nghiệp trong nước cho các nhóm cây trồng Keo vùng thấp, Keo vùng cao, Keo chịu hạn, Bạch đàn, Tràm, Phi lao, Thông caribaea và Mắc ca được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật.

- Đã chọn tạo thành công và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận 74 dòng vô tính các loài Keo và Bạch đàn là giống quốc gia (17 giống) và giống tiến bộ kỹ thuật (57 giống).

- Đã xây dựng được hơn 100 ha vườn giống các loài Keo, Bạch đàn và Thông trên cả nước và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận 27 vườn giống là nguồn giống Quốc gia.

- Nhân giống thành công bằng nuôi cấy mô, hom cho nhóm loài Keo, Bạch đàn và các loài cây bản địa, quý hiếm

- Xây dựng thành công quy trình nhân giống CFF cho Keo tai tượng, Keo lá liềm, Thông caribaea và Thông lai.

- Đã tham gia đào tạo sau đại học cho hơn 40 học viên, công bố được hơn 80 công trình trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, và xuất bản 13 cuốn sách chuyên khảo về nghiên cứu cải thiện giống và bảo tồn nguồn gen cây rừng.

- Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phi lao (tại Đà Nẵng, 1996), Hội thảo quốc tế lần thứ ba về các loài Keo (tại Hà Nội, 1997), Hội nghị khoa học quốc tế “Duy trì và phát triển rừng trồng các loài Keo trong tương lai” (tại Huế, 2014) và trên 60 lớp đào tạo về nghiên cứu cải thiện giống và tập huấn kỹ thuật cho các cơ sở nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp trong nước và một số tổ chức quốc tế.

- Viện được nhà nước tăng thưởng Giải thưởng Bông lúa vàng (2012 và 2018), Huân chương lao động hạng hai (2001), Huân chương lao động hạng ba (1996), Giải thưởng VIFOTEC (1999). GS.TS. Lê Đình Khả, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng tiền thân của Viện là chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động hạng hai (2001), Huân chương lao động hạng ba (1996), Giải thưởng nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2000). Ngoài ra, các tập thể và cá nhân trong Viện được tặng nhiều bằng khen của Thủ tướng chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Đã chuyển giao giống gốc và quy trình công nghệ nhân giống một số giống cây Lâm nghiệp; Tư vấn xây dựng, vận hành nhà nuôi cấy mô và vườn ươm; xây dựng và quản lý vườn giống cho nhiều đơn vị trong và ngoài nước.

- Xây dựng các tiêu chuẩn TCVN 8759: 2012 (Giống cây trồng Lâm nghiệp - Rừng giống chuyển hóa - Yêu cầu kỹ thuật); TCVN: 2015 (Giống cây Lâm nghiệp - Keo lai - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cây giống nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô); TCVN: 2015 (Giống cây Lâm nghiệp - Bạch đàn lai - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cây giống nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô), …

- Đã hợp tác quốc tế với các nước: Thụy Điển, Australia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Đan Mạch, Nhật Bản, … thực hiện các dự án Sida-SAREC, CSIRO, FAO, AusAID, IGPO, IPGRI và ACIAR, …

- Các tập thể, cá nhân trong đơn vị được tặng nhiều bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.