THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Bảo tồn tài nguyên di truyền Thực vật rừng
Tác giả: PTS. Nguyễn Hoàng Nghĩa
Năm xuất bản: 1997
Giới thiệu sách