THÔNG TIN CHI TIẾT SÁCH

Kết quả nghiên cứu khoa học về Chọn giống cây rừng (tập 1)
Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng
Năm xuất bản: 1995
Giới thiệu sách

Đây là cuốn sách giới thiệu một số kết quả trong lĩnh vực chọn lọc cây trội, khảo nghiệm hậu thế, nhân giống và xây dựng vườn giống cho các loài Thông nhựa (Pinus merkusii), Mỡ (Mangliatia glauca) và Sở (Camelia oleosa).