TIN TỨC & SỰ KIỆN

Cung cấp cây giống gốc keo lai làm vườn cây đầu dòng sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ trồng rừng cho các tỉnh miền Trung

01-09-2023

Từ ngày 23-30/8/2023, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị hơn 130.000 cây giống gốc keo lai của các giống BV10, BV16, BV32, BV33, BV523, AH1, AH7 để xây dựng vườn cây đầu dòng cho các vườn ươm và hộ dân tại địa phương nhằm sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ trồng rừng. Chương trình này nằm trong hoạt động của Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Đại diện Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp cùng BQL Dự án VFBC bàn giao cây giống cho các hộ dân tại Quảng Trị

Tại chương trình, đại diện Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây đầu dòng cho các vườn ươm và hộ gia đình. Toàn bộ số cây giống gốc này là do Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thực hiện sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, vừa giúp đưa giống chất lượng cao vào sản xuất nhằm cải thiện năng suất và chất lượng rừng trồng, vừa kết nối người nông dân trồng rừng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới.