TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

21-11-2023

Ngày 21/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Viện “Nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và đánh giá mức độ đa dạng di truyền của một số nguồn giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet)” (chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, mã số chuyên ngành: 9 62 02 07), hướng dẫn khoa học là TS. Nguyễn Đức Kiên và TS Hà Huy Thịnh.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện đã có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phí Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của Luận án, trong đó một số đóng góp mới gồm:

- Đã đánh giá được đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về các tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây và khối lượng riêng của các gia đình Thông caribê trong các khảo nghiệm hậu thế tại Ba Vì (Hà Nội), Đại Lải (Vĩnh Phúc) và Cam Lộ (Quảng Trị).

- Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử ISSR cho các nguồn giống Thông caribê tại Việt Nam.

Luận án đã bổ sung một số thông tin về đặc điểm biến dị, khả năng di truyền, mức độ tương tác kiểu gen - hoàn cảnh về sinh trưởng, chất lượng thân cây, khối lượng riêng của gỗ và mức độ đa dạng di truyền một số nguồn giống phục vụ nghiên cứu cải thiện giống Thông caribê tại Việt Nam. Đồng thời luận án đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền của các nguồn giống Thông caribê; xác định được một số nguồn giống tốt phục vụ cho các nghiên cứu chọn tạo giống và phát triển Thông caribê tại Việt Nam và chọn được một số gia đình Thông caribê có sinh trưởng nhanh, chất lượng thân cây tốt tại các khảo nghiệm hậu thế.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Trần Đức Vượng với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá Luận án: