HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Một số hoạt động Khoa học & Công nghệ

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Khoa sinh học – trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) và Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Sáng ngày 08/6/2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Khoa sinh học – trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) và Viện Nghiên cứu Giống......

Thư ngỏ của Tiến sỹ David Bush - Giám đốc Trung tâm hạt giống Úc CSIRO về Nguồn giống Keo tai tượng tốt nhất tại Việt Nam
HDKH_vn

Toàn văn thư ngỏ của Tiến sỹ David Bush - Giám đốc Trung tâm hạt giống Úc CSIRO về Nguồn giống Keo tai tượng tốt nhất tại Việt Nam

Hội thảo về chiến lược cải thiện giống keo và bạch đàn ở Việt Nam
HDKH_vn

Ngày 28/10/2022, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá kết quả nghiên cứu cải thiện giống giai......

Thông báo kết quả Hội thảo “Tăng cường năng lực trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam”
HDKH_vn

Được sự tài trợ của Chính phủ Australia thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh......

GIỐNG LÂM NGHIỆP

Cung cấp giống Lâm nghiệp với chất lượng cao là phương châm hành động của chúng tôi

Keo lai BV10 - Giống Quốc gia

Quyết định: 132/QĐ/BNN-KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000

Tác giả:......

Bạch đàn lai UP35 - Giống Quốc gia

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng......

Mắc ca 842 - Giống TBKT

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

Tác giả:......

VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Chúng tôi luôn cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ tốt nhất

Dịch vụ Tư vấn xây dựng nhà nuôi cấy mô và vận hành hệ thống vườn ươm

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ cao với thâm......

Cung cấp cây giống Mắc ca với năng suất, chất lượng cao
HDKH_vn

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp nhận cung cấp Cây giống Mắc ca. Tiêu chuẩn cây giống Mắc ca được tuân theo TCVN 11766:2017 (Giống......

Cung cấp Cây giống Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lá liềm phục vụ trồng rừng
HDKH_vn

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Keo lai (Acacia hybrid), Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Keo......

Cung cấp Cây giống các loài Bạch đàn trồng rừng
HDKH_vn

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla), Bạch đàn caman (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Bạch đàn pelita......