HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Một số hoạt động Khoa học & Công nghệ

Keo lai tam bội bất thụ - Đột phá mới trong nghiên cứu chọn tạo giống phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Chọn tạo giống tam bội là một hướng đi mới nhằm có được những giống có năng suất và chất lượng cao. Từ năm 2003, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã hợp tác với Đại học Tasmania và nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới......

Hội nghị tổng kết đề án
HDKH_vn

Ngày 24/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết đề án "Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống......

Kết quả Hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ với tỉnh Tuyên Quang
HDKH_vn

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng lai tạo,......

Chuyến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp của các chuyên gia về Di truyền và Chọn giống Lâm nghiệp nước Úc và Malaysia 
HDKH_vn

Từ ngày 13/4/2019 đến ngày 21/4/2019, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp vinh dự được đón tiếp các chuyên gia về Di truyền và......

GIỐNG LÂM NGHIỆP

Cung cấp giống Lâm nghiệp với chất lượng cao là phương châm hành động của chúng tôi

Keo lai BV10 - Giống Quốc gia

Quyết định: 132/QĐ/BNN-KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000

Tác giả:......

Bạch đàn lai UP35 - Giống Quốc gia

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng......

Mắc ca 842 - Giống TBKT

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

Tác giả:......

VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Chúng tôi luôn cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ tốt nhất

Dịch vụ Tư vấn xây dựng nhà nuôi cấy mô và vận hành hệ thống vườn ươm

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ cao với thâm......

Cung cấp cây giống Mắc ca với năng suất, chất lượng cao
HDKH_vn

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp nhận cung cấp Cây giống Mắc ca. Tiêu chuẩn cây giống Mắc ca được tuân theo TCVN 11766:2017 (Giống......

Cung cấp Cây giống Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lá liềm phục vụ trồng rừng
HDKH_vn

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Keo lai (Acacia hybrid), Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Keo......

Cung cấp Cây giống các loài Bạch đàn trồng rừng
HDKH_vn

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla), Bạch đàn caman (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Bạch đàn pelita......