VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

Vườn giống cây hạt Keo tai tượng - Vườn giống thế hệ 2 tại Bầu Bàng, Bình Dương

06-03-2019

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn giống: BH.19.17

Nguồn gốc giống: từ hạt các cây trội trong vườn giống thế hệ 1 có nguồn gốc là các cây trội từ các xuất xứ tốt nhất tại Papua New Guinea và Australia.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt: Sinh trưởng nhanh, đạt năng suất từ 18 - 25 m3/ha/năm tại vùng Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ; 30 - 35 m3/ha/năm tại vùng Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; Thân thẳng, cành nhánh nhỏ, chiều cao dưới cành cao.

Vùng áp dụng: Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Khả năng cung cấp giống: 35 - 70 kg/năm.