SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Dịch vụ Tư vấn xây dựng nhà nuôi cấy mô và vận hành hệ thống vườn ươm

27-03-2019

Sản xuất giống là một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác giống. Trong đó, việc xây dựng, vận hành nhà nuôi cấy mô và vườn ươm hợp lý có vai trò cực kỳ lớn trong việc đảm bảo cũng như cải thiện hiệu quả nhân giống của đơn vị bởi nhân giống là một chu trình liên hoàn, sự thành công hay thất bại ở bất kỳ khâu nào cũng đều ảnh hưởng đến hiệu quả nhân giống cuối cùng.

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ cao với thâm niên công tác, chúng tôi sẵn sàng tư vấn xây dựng nhà nuôi cấy mô, vận hành hệ thống vườn ươm đối với các loài cây Lâm nghiệp cho các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước.

Vui lòng liên hệ theo:

Email: iftib@vafs.gov.vn                                                Điện thoại: +84 24 38389813