GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Bạch đàn lai UP35 - Giống Quốc gia

19-02-2019
Loài: Bạch đàn lai
Giống: UP35

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt

- Sinh trưởng: Phát triển tốt, năng suất cao đạt 22 – 28 m3/ha/năm.

- Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Vùng áp dụng: Ba Vì - Hà Nội, Đông Hà - Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Khả năng cung cấp giống: cây giống gốc, bình giống gốc, cây mô và cây hom cho trồng rừng.