GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Keo lai BV33 - Giống Quốc gia

19-02-2019
Loài: Keo lai
Giống: BV33

Quyết định: 1998/QĐ/BNN-KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006.

Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Những đặc điểm ưu việt

- Sinh trưởng nhanh, năng suất đạt 20 – 25 m3/ha/năm tại Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ; 25 – 35 m3/ha/năm tại vùng Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

- Thân thẳng, cành nhánh nhỏ

Vùng áp dụng: Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ

Khả năng cung cấp giống: Cây giống gốc, bình giống gốc, cây mô và cây hom