GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Keo lai BV71 - Giống Quốc gia

19-02-2019
Loài: Keo lai
Giống: BV71

Quyết định: 3893/QĐ/BNN-TCLN, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt

- Sinh trưởng nhanh, năng suất đạt 20 – 25 m3/ha/năm tại Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ; 25 – 35 m3/ha/năm tại vùng Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

- Thân thẳng, cành nhánh nhỏ.

Vùng áp dụng: Ba Vì - Hà Nội; Yên Thành - Nghệ An; Quy Nhơn - Bình Định và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây giống gốc, bình giống gốc, cây mô và cây hom.