VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

Vườn giống cây hạt Keo lá liềm - Vườn giống thế hệ 2 tại Cam Lộ, Quảng Trị

06-03-2019

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn giống: BH.31.26

Nguồn gốc giống: từ hạt các cây trội trong vườn giống thế hệ 1 có nguồn gốc là các cây trội từ các xuất xứ tốt nhất tại Papua New Guinea.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt: Sinh trưởng nhanh, đạt năng suất từ 15 – 22 m3/ha/năm tại vùng  Bắc Trung bộ; Thân thẳng, cành nhánh nhỏ, chiều cao dưới cành cao.

Vùng áp dụng: Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Khả năng cung cấp giống: 30 – 50 kg/năm.