GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn lai UG55 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Bạch đàn lai
Giống: UG55

Quyết định: 3893/QĐ/BNN-TCLN, ngày 20 tháng 09 năm 2016.

Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển.

Vùng áp dụng: Lục Nam - Bắc Giang và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.