GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn lai CU98 - Giống Quốc gia

30-11--0001
Loài: Bạch đàn lai
Giống: CU98

Quyết định: 3893/QĐ/BNN-TCLN, ngày 20 tháng 09 năm 2016.

Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển.

Vùng áp dụng: Trần Văn Thời - Cà Mau, Lục Nam - Bắc Giang và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.