GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn u rô 262 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Bạch đàn urô
Giống: 262

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt

  • Chống chịu bệnh: Tốt
  • Sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao.

Vùng áp dụng: Nam Đàn - Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Khả năng cung cấp giống: cây giống gốc, cây mô và cây hom cho trồng rừng.