GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn lai UP72 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Bạch đàn lai
Giống: UP72

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013 và 761/QĐ-BNN-TCLN, ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt

- Sinh trưởng tốt, năng suất cao đạt 25 – 30 m3/ha/năm.

- Chống chịu sâu bệnh tốt.

Vùng áp dụng: Ba Vì - Hà Nội, Yên Bình - Yên Bái và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Khả năng cung cấp giống: cây giống gốc, bình giống gốc, cây mô và cây hom cho trồng rừng.