GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Mắc ca Daddow - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Mắc ca
Giống: Daddow

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Những đặc điểm ưu việt

- Chống chịu bệnh: Tốt

- Sinh trưởng: Phát triển tốt, tán rộng

- Năng suất hạt: cây 10 năm tuổi đạt 20 kg/cây tại Tây Nguyên và 10 kg/cây tại Tây Bắc

Vùng áp dụng: Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự

Khả năng cung cấp giống: Cây ghép