GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn Caman C159 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Bạch đàn caman
Giống: C159

Quyết định: 2763/QĐ-BNN-LN, ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp).

Vùng áp dụng: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.