GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lá tràm Clt18 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Keo lá tràm
Giống: Clt18

Quyết định: 2763/QĐ-BNN-LN, ngày 01 tháng 10 năm 2009

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những đặc điểm ưu việt

  • Sinh trưởng nhanh, năng suất đạt từ 20 - 30 m3/ha/năm tại vùng Đông Nam bộ và Nam Trung bộ;
  • Chiều cao dưới cành cao, thân thẳng, cành nhỏ;
  • Khả năng chống chịu sâu, bệnh và chống chịu gió bão tốt.

Vùng áp dụng: Đông Nam bộ và Nam Trung bộ.

Khả năng cung cấp giống: Cây giống gốc, bình giống gốc, cây mô và cây hom.