GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Bạch đàn lai giống UE33 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Bạch đàn lai
Giống: UE33

Bạch đàn lai giống UE33

– Quyết định công nhận: 3905/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11 tháng 12 năm 2007

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp).

– Vùng áp dụng: Bầu Bàng - Bình Dương và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.