GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lai TB1 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Keo lai
Giống: TB1

Keo lai giống TB1

– Quyết định công nhận: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Tác giả:  Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ.

Đặc điểm ưu việt: Năng suất đạt 30-35 m3/ha/năm; Chống chịu sâu bệnh tốt

– Vùng áp dụng: Bầu Bàng - Bình Dương và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.