GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lá tràm Bvlt85 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Keo lá tràm
Giống: Bvlt85

Keo lá tràm giống Bvlt85

– Quyết định công nhận: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Tác giả:  Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp).

Đặc điểm ưu việt:  Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh. Năng suất đạt 15-18 m3/ha/năm; Chống chịu sâu bệnh tốt

– Vùng áp dụng: Đông Hà – Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.