GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lá tràm giống Bvlt84

05-03-2019
Loài: Keo lá tràm
Giống: Bvlt84

Keo lá tràm giống Bvlt84

– Quyết định công nhận: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Tác giả:  Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp).

Đặc điểm ưu việt:  Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh. Trồng ở Ba Vì đạt 10-15m3/ha/năm, ở Đông Hà đạt 15-18 m3/ha/năm; Chống chịu sâu bệnh tốt

– Vùng áp dụng: Đông Hà – Quảng Trị, Ba Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.