GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lai tam bội X205

30-11--0001
Loài: Keo lai
Giống: X205

Quyết định: 1458/QĐ-BNN-TCLN, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Tác giả: Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Sâm, Phạm Xuân Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc Hồng và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Vùng áp dụng: Xuân Lộc, Đồng Nai; Cam Lộc, Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.