GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Mắc ca QN1

30-11--0001
Loài: Mắc ca
Giống: QN1

Quyết định: 761/QĐ-BNN-TCLN, ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Tác giả khảo nghiệm: Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Trần Đức Vượng, Phan Đức Chỉnh và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Vùng áp dụng: Krông Năng - Đăk Lăk, Lâm Hà - Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.