HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Kết quả Hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ với tỉnh Tuyên Quang

19-05-2019

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang". Kết quả bước đầu đã xây dựng được 2 vườn giống Keo tai tượng, 3 Khảo nghiệm dòng vô tính Keo lai (tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương) và chọn được một số dòng Keo lai sinh trưởng tốt trên địa bàn tỉnh. Đề tài đã được các cơ quan chức năng của Tỉnh đánh giá cao và được nghiệm thu xuất sắc.

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh hoàn thiện các kết quả nghiên cứu để công nhận và đưa các giống mới vào sản xuất. Đồng thời, Viện cũng hy vọng tiếp tục phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp trong nước để chọn lọc và đưa thêm các giống mới vào sản xuất.