HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Chuyến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp của các chuyên gia về Di truyền và Chọn giống Lâm nghiệp nước Úc và Malaysia 

21-04-2019

Từ ngày 13/4/2019 đến ngày 21/4/2019, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp vinh dự được đón tiếp TS. Chris Harwood (chuyên gia về di truyền chọn giống của CSIRO); GS. Rod Griffin và Jane Harbard (đại học UTAS chuyên gia về chọn giống đa bội), GS. Rene Vaillancourt (đại học UTAS chuyên gia về sinh học phân tử), GS. Wickneswari Ratnam (đại học UKM chuyên gia về sinh học phân tử) đến thăm và làm việc.

Trong chuyến công tác này, các chuyên gia đã cùng các cán bộ khoa học của Viện, TS. Hà Huy Thịnh (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp) đi thăm các hiện trường từ Nam ra Bắc, tổ chức hội thảo trình bày về các vấn đề liên quan nhằm tư vấn và hỗ trợ đội ngũ cán bộ trẻ của Viện trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học.